- חברות: יתרונות ורמות של חברות במוזיאון.

   - תרומות: מידע על איך לתרום ולאן הכספים הולכים.

   - התנדבות: הזדמנויות ומידע למי שרוצה להתנדב.